Q3000 - Čistič výmenníkov zo strany spalín

Nový produkt

Čistiaca zmes Q3000 je určená pre všetky typy výmenníkov kotlov k odstráneniu nečistôt a mastnoty zo strany spalín. 

Vlastnosti

  • uvoľňuje a odstraňuje mastné nečistoty a kaly zo strany spalín
  • aplikuje sa formou rozprašovača
  • určený pre čistenie všetkých typov výmenníkov a kotlov

Viac detailov

16,20 € s DPH

Pridať do zoznamu želaní

Detaily

Dávkovanie a aplikácia
Prípravok Q3000 aplikujte rozprašovačom na čistenú plochu. Nechajte pôsobiť po dobu cca 10 minút. Potom opláchnite čistou vodou. Na hliníkových materiáloch nechajte pôsobiť cca 3-5 minút, potom opláchnite čistou vodou. V prípade potreby čistiaci proces niekoľkokrát opakujte.

V priebehu čistenia je nežiadúci vznik bublín. Pokiaľ sa tak stane, ihneď prostriedok z čisteného povrchu opláchnite. Vznik bublín indikuje, že nečistoty boli odstránené a začína dochádzať k reakcii čistidla s čisteným materiálom.

S ľahkými kovmi môže pomaly uvoľňovať malé množstvá vodíka.

Chemické a fyzikálne vlastnosti

Vzhľad                         číra červená kvapalina
Zápach                        charakteristický
pH                               14
Hustota pri 20 °C          1,05 g/cm3
Rozpustnosť vo vode   s vodou miešateľný 

Balenie
0,5 l fľaša s rozprašovačom
1 l kanister

Bezpečnostné opatrenia
H290    Môže byť korozívna pre kovy.
H314    Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
P260    Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280    Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Skladovanie:
Skladujte v tesne uzatvorených, originálnych obaloch na chladnom (od +10°C do +25°C), suchom a dobre vetranom mieste, na to určenom.
Pri správnom skladovaní je prípravok stabilný 24 mesiacov.

Hodnotenie zákazníkov

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

Q3000 - Čistič výmenníkov zo strany spalín

Q3000 - Čistič výmenníkov zo strany spalín

Čistiaca zmes Q3000 je určená pre všetky typy výmenníkov kotlov k odstráneniu nečistôt a mastnoty zo strany spalín. 

Vlastnosti

  • uvoľňuje a odstraňuje mastné nečistoty a kaly zo strany spalín
  • aplikuje sa formou rozprašovača
  • určený pre čistenie všetkých typov výmenníkov a kotlov

Prevziať

Q3000 - Produktový list

Produktový list Q3000 - Čistič výmenníkov zo strany spalín

Prevziať (83.16k)

Q3000 - Karta Bezp. Údajov

Karta Bezpečnostných Údajov - Q3000

Prevziať (112.26k)