Q9000 - Prípravok na odstránenie medenky

Nový produkt

Prípravok Q9000 je určený k odstráneniu medenky.
Uvoľňuje oxidy medi.

Vlastnosti

  • uvoľňuje a odstraňuje oxidy medi
  • aplikuje sa formou rozprašovača
  • určený pre čistenie všetkých typov medených povrchov

Viac detailov

22,20 € s DPH

Pridať do zoznamu želaní

Detaily

Dávkovanie a aplikácia
Prípravok Q9000 aplikujte na čistenú plochu pomocou rozprašovača, ktorý je súčasťou 0,5 litrového balenia. Nechajte pôsobiť po dobu cca 10 minút. Potom opláchnite čistou vodou.

Na hliníkových materiáloch nechajte pôsobiť cca 3-5 minút, potom opláchnite čistou vodou. V prípade potreby čistiaci proces niekoľkokrát opakujte.

V priebehu čistenia je nežiadúci vznik bublín. Pokiaľ sa tak stane, ihneď prostriedok z čisteného povrchu opláchnite. Vznik bublín indikuje, že nečistoty boli odstránené a začína dochádzať k reakcii čistidla s čisteným materiálom.

Chemické a fyzikálne vlastnosti
Vzhľad                         číra bezfarebná kvapalina
Zápach                        mierny zápach
pH                               2
Hustota pri 20 °C          1,08 g/cm3
Rozpustnosť vo vode   s vodou miešateľný

Balenie
0,5 l fľaša s rozprašovačom
1 l kanister

Bezpečnostné opatrenia
H315    Dráždi kožu.
H319    Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P262    Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P280    Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 

Skladovanie
Skladujte v tesne uzatvorených, originálnych obaloch na chladnom (od +10°C do +25°C), suchom a dobre vetranom mieste, na to určenom.
Pri správnom skladovaní je prípravok stabilný 24 mesiacov.

Hodnotenie zákazníkov

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

Q9000 - Prípravok na odstránenie medenky

Q9000 - Prípravok na odstránenie medenky

Prípravok Q9000 je určený k odstráneniu medenky.
Uvoľňuje oxidy medi.

Vlastnosti

  • uvoľňuje a odstraňuje oxidy medi
  • aplikuje sa formou rozprašovača
  • určený pre čistenie všetkých typov medených povrchov

Prevziať

Q9000 - Produktový list

Produktový list Q9000 - Prípravok na odstránenie medenky

Prevziať (84.04k)

Q9000 - Karta Bezp. Údajov

Karta Bezpečnostných Údajov - Q9000

Prevziať (109.85k)